Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022


Przewodnicząca – Lidia Sobańska 

Zastępca – Anna Pawlak

Sekretarz – Marita Lenartowicz

Skarbnik – Ewelina Kubiak