Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017


Przewodnicząca – Małgorzata Jańczak 

Zastępca – Agnieszka Praczyk 

Sekretarz – Joanna Pawlak 

Skarbnik – Ewelina Kubiak 

Członkowie

Marlena Gotszlik, Natalia Mróz, Beata Matuszewska, Katarzyna Wojcieszak, Karolina Kaczmarek, Marta Frąckowiak, Małgorzata Szwałek, Magdalena Ostojak. 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Przewodnicząca – Lidia Sobańska 

Zastępca - Agnieszka Godniak – Szymczak 

Członek – Anna Janowska