Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że w dniach 14.03.2019 r.-28.03.2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dzieci  do Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie na rok szkolny 2019/2020. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkolnym lub ze strony internetowej szkoły (załącznik) i wypełnioną dostarczyć do sekretariatu. Załączniki: