W dniu 26 lutego 2019 roku grupa chętnych uczniów z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum rozwiązywała test on-line konkursu  pod hasłem "Trzymaj Formę". W zmaganiach wzięli udział uczniowie zainteresowani zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, uwzględniającej w szczególności tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Koordynatorem przeprowadzenia konkursu jest pedagog szkolny - pani Róża Kordus.Galeria zdjęć: