W dniach:  7, 12, 13 i 14 grudnia 2018 roku w naszej szkole realizowane były programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  W klasach 1- 4 szkoły podstawowej był to program "Spójrz inaczej", w klasach 5-6  "Debata", a w klasach 7, 8 oraz 3 gimnazjum program "Unplugged" . Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani psycholodzy, socjoterapeuci. Programy zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp.

Program "Spójrz inaczej" to  program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Celem ogólnym programu "Debata"  jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Celem programu "Unplugged" jest  m.in. zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych, nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

 

RKGaleria zdjęć: