W dniu 05.12.2018 r (środa) na dwóch pierwszych lekcjach uczniowie klasy piątej uczestniczyli w warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez wychowawczynię klasy - panią Magdalenę Teodorczyk i pedagoga szkolnego- panią Różę Kordus. Zajęcia  integracyjne miały na celu  ukształtowanie poczucia odpowiedzialności wynikającego z wzajemnego współdziałania  i podejmowania decyzji,  pokonywanie trudności komunikacyjnych, lepsze wzajemne poznanie uczniów. Zajęcia poprowadziła pani Urszula Burzyńska - Zimna z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.