„Mój dom, moja rodzina, moja ojczyzna”

 

To tytuł projektu, który realizowała klasa II gimnazjum. Prezentowany projekt przeprowadzony dla uczczenia stulecia niepodległości Polski, poszerzył wiedzę na temat motywu domu, rodziny i bezdomności w oparciu o treści programowe z języka polskiego
realizowane w gimnazjum. Przewidziany był dla 5 grup, z których każda wykonywała przydzielone jej zadanie w czasie 2 miesięcy. Uwzględniał również pracę indywidualną – uczniowie samodzielnie przygotowywali się do wystąpienia w konkursie recytatorskim, prezentacji i wystawy, będących zwieńczeniem projektu.

 

Grupa I – Wykonała album, opracowując strony dotyczące roli tradycji w życiu człowieka.

Grupa II – Zorganizowała wystawę starych rodzinnych fotografii, z którymi związana jest ciekawa historia.

Grupa III –Przeprowadziła ankietę na temat domu marzeń. Wykonała plakat przedstawiający wyniki sondy.

Grupa IV – Stworzyła prezentację multimedialną dotyczącą problemu bezdomności w literaturze, filmie i sztuce.

Grupa V – Przeprowadziła szkolny konkursu recytatorski.

Każda grupa miała swojego lidera, który czuwał nad wykonaniem zadań, konsultował pomysły
i przedstawiał ich realizację opiekunowi projektu – p. Jędrzejewskiej.
Udział w projekcie oraz prezentacja efektów pracy uczniów jest obowiązkiem nałożonym
przez Ministra Edukacji Narodowej, warunkującym ukończenie gimnazjum.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z wynikami naszej pracy i obejrzenia wystaw oraz prezentacji.
Koledzy z grupy IV chętnie wyświetlą prezentację we wnęce przed stołówką. Wystawa fotografii oraz plakat dotyczący domu marzeń młodzieży – w korytarzu przy „zerówce”.
A na stronie internetowej naszej szkoły oraz w biuletynie gminy Borek Wlkp. - informacja
o szkolnym konkursie recytatorskim.

Gorąco pragnę podziękować tym rodzicom, którzy pomagali przy realizacji naszego projektu, a swoimi pomysłami uświetnili wystawę „ Mój, dom, moja rodzina, moja ojczyzna”.Galeria zdjęć: