Wpłaty za obiady uczniów oraz za posiłki i dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc marzec przyjmowane będą                                                      w dniach 09.03.2018 r. (piątek) i 12.03.2018 r. (poniedziałek) do godz. 14.30

Weronika Golińska