27 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie: Julia Gałczyńska, Julia Jasińska, Julia Ostojak i Julia Szczepaniak, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była Pani Dorota Warczak.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu Uczniowskiego weszły cztery osoby z największą liczbą głosów i następującym przydziałem funkcji:
1. Marianna Grobelna – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU
2. Magdalena Chlebosz – ZASTĘPCA
3. Magdalena Mucha – SKARBNIK
4. Emil Skrzypek – SEKRETARZ
Kolejni kandydaci zostali członkami SU.
Na opiekuna wybrano Panią Dorotę Warczak.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!Galeria zdjęć: