Dnia 16.12.2016 roku do naszej szkoły przybyły pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, aby odebrać paczki świąteczne przygotowane przez uczniów. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w akcję zbiórki prezentów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

M.F.