Dnia 14.12.2015 roku naszą szkołę odwiedziły pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, aby odebrać paczki świąteczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Młodzież z klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum wzięła udział w akcji zbiórki prezentów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej pokazując tym samym, że pomaganie ma we krwi. Serdecznie dziękujemy uczniom, ich rodzicom oraz wychowawcom klas, bez których udział w akcji Mikołaje 2015 nie byłby możliwy.