Nasze najmłodsze przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata".
Dzieci pełne entuzjazmu, prześcigały się w noszeniu worków. Wyposażone w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały boisko szkolne. Po akcji przedszkolaki zostały mianowane „Strażnikami Przyrody”.