W ramach realizacji szkolnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, uczniowie gimnazjum (a także ich opiekunowie) mogą skorzystać z doradztwa zarówno indywidulanego, jak i grupowego. Celem doradztwa jest pomoc uczniom raz ich rodzicom w wyborze dalszej drogi kształcenia.