Drogi Uczniu! Zwróć się do pedagoga, gdy:

- masz problemy w nauce,
- nie możesz znaleźć wspólnego języka z rodzicami,
- koleżanki i koledzy Cię zawiedli,
- przejawiasz trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
- jest Ci źle z samym sobą,
- coś Cię nurtuje, niepokoi,
- czujesz się bezradny,
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
- chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz, w jaki sposób.

Szanowny Rodzicu! Możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:
• Twoje dziecko sprawia trudności wychowawcze,
• Twoje dziecko ma szczególne potrzeby edukacyjne (jest uczniem dyslektycznym bądź przejawia trudności
w nauce),
• Ty i Twoje dziecko potrzebujecie wsparcia materialnego,
• jesteś zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,
• potrzebujesz profesjonalnej pomocy specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, logopedów).