We wtorkowe popołudnie (09.12.2014 r.) odbyło się spotkanie rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego z panią Marleną Żyto - psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pani psycholog poprowadziła wykład na temat agresywnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i sposobów radzenia sobie z tymi zachowaniami. Rodzice dowiedzieli się m.in.: jakie są źródła agresji u dzieci, jak rozmawiać z nimi o nieprzyjemnych emocjach, jakie stosować konsekwencje w stosunku do agresywnych zachowań. Warto podkreślić, że mamy przybyłe na spotkanie czynnie włączyły się w jego przebieg.

Spotkanie zorganizowała pani Róża Kordus w porozumieniu z wychowawczyniami z oddziału przedszkolnego.