W dniu 9 maja 2013 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu odbyła się konferencja pt. „Znaczenie sukcesów w życiu ucznia upośledzonego umysłowo”. Konferencja zorganizowana została dla pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, przedstawicieli opieki społecznej i rodzinnej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gostyniu - Krystyna Piasecka, Wioletta Lewandowska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie, Marek Smektała – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
Na spotkaniu podkreślono, jak ważną rolę spełniają szkoły specjalne
w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Przede wszystkim zdecydowanie lepiej odpowiadają na potrzeby uczniów niepełnosprawnych umysłowo, w porównaniu ze szkołami masowymi.
Na konferencji poruszono tematy dotyczące: sukcesu w życiu dziecka, kształcenia dzieci z dysfunkcjami, sposobów komunikowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także sposobów podnoszenia poczucia własnej wartości u uczniów ZSS w Brzeziu. Uczniowie tejże szkoły zaprezentowali zgromadzonym gościom ciekawy program artystyczny.