Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie informuje, że do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli karty zgłoszeń. Lista imienna przyjętych dzieci znajduje się w sekretariacie szkoły.

Barbara Krzekotowska