Ogłoszenie o terminie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie informuje, że od 16 lutego 2015 roku rozpoczną się zapisy do klas pierwszych szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie z przepisami oświatowymi od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci 6-letnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Uprzejmie proszę Rodziców o dokonanie zapisu dziecka do 31 marca 2015 roku:
1. Rodzice dzieci 5- letnich (rok urodzenia 2010 ) mają obowiązek zapisania dziecka na zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci 6-letnich (rok urodzenia 2009 ) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
3. Rodzice dzieci 7- letnich (rok urodzenia 2008) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Przypominam także o zapisaniu dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku, które otrzymały odroczenia obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły na podstawie złożonego wniosku i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń tj. po 31 marca 2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
Wyniki rekrutacji zostaną podane w ciągu jednego dnia od podpisania protokółów przez Komisję Rekrutacyjną.
Sekretariat przyjmuje zgłoszenia od rodziców dzieci, które nie uczęszczają obecnie do oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz dzieci zapisywanych do klas pierwszych dopiero od 16 lutego 2015 roku.
Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole składają od 23 stycznia 2015 roku w terminie nieprzekraczalnym do 6 lutego 2015 roku „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Od 16 lutego 2015 roku rozpoczyna się rekrutacja i potrwa do 31 marca 2015 roku.
Odpowiednie formularze można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.szkola-zimnowoda.pl.

Pliki do pobrania:
ogloszenie.pdf
karta_zgloszenia_dziecka_z_innego_obwodu_sp.pdf
oswiadczenie-_ochrona_danych_osobowych_1.pdf