W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Żyj smacznie i zdrowo”. Program ten ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania. Kształtować wśród nich postawę szacunku do żywności, dzielenia się nią i ograniczenia marnowania jedzenia.