W imieniu Wydawnictwa Nowa Era chciałbym pogratulować Pani Dyrektor Barbarze Krzekotowskiej oraz całemu Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie aktywnego uczestnictwa w programie edukacyjnym National Geographic Odkrywca w roku szkolnym 2014/2015.

National Geographic Odkrywca to program edukacyjny, który opiera się na materiałach papierowych w postaci miesięcznika o tym samym tytule oraz materiałów elektronicznych na stronie www (filmy, animacje, zdjęcia itd.). Dzięki szerokiej gamie materiałów udostępnionych przez National Geographic Learning dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć zainteresowania. Magazyn integrujący treści z przyrody, języka polskiego, historii i języka angielskiego był wykorzystywany przez nauczycieli do pracy na lekcjach, zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań.

Uczniowie Państwa Szkoły brali też udział w Klubie National Geographic i dzięki wykorzystywanej przez nauczycieli formule gier i zabaw edukacyjnych zostali zmobilizowani do systematycznej pracy, zwiększającej ich zaangażowanie w nauce oraz rozbudzającej ciekawość.
Za aktywny udział w programie przez cały rok szkolny chcielibyśmy nagrodzić Państwa Certyfikatem oraz objąć Państwa Szkołę honorowym patronatem National Geographic Odkrywca.

Marcin Skrzyński
Specjalista ds. rozwiązań edukacyjnych

Warszawa, 25.05.2015