Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego w programie "Młody Obywatel"


Na początku roku szkolnego 2013/14 rozpoczęła się nasza przygoda z edukacyjnym projektem gimnazjalnym w ramach programu „Młody obywatel”. Do programu zgłosił nas nasz wychowawca, p. Rafał Szmyt, a jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz aktywna działalność młodych ludzi w najbliższym otoczeniu.
Naszym pomysłem na taką działalność była poprawa warunków do gry na boisku w Walerianowie. Postanowiliśmy obsadzić jedną stronę boiska drzewkami, ponieważ często podczas gry piłka wpadała na sąsiadujące z boiskiem pole. Przedstawiliśmy nasz pomysł sołtysowi naszej miejscowości panu Krzysztofowi Gruszce, który wyraził zgodę na działanie w tym kierunku. Następnie skontaktowaliśmy się z panem Andrzejem Serkiem i podczas późniejszego spotkania omówiliśmy sprawy związane z pozyskaniem sponsorów i zakupem drzewek. Pan Andrzej umówił nas również na spotkanie z panem Sławomirem Gruchałą - dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. Kilka dni później pojechaliśmy do państwa Emilii i Leszka Serków, pani Danuty Tomaszewskiej i pana Andrzeja Serka, którzy wyrazili chęć materialnego wsparcia naszego przedsięwzięcia. Spotkanie z Dyrektorem GOS-u w Koźminie Wlkp., panem Sławomirem Gruchałą, również zapewniło nam środki na realizację pomysłu. Razem z sołtysem ustaliliśmy dzień, w którym zakupimy i zasadzimy drzewka. Następnego dnia udaliśmy się do pana Roberta Dąbrowskiego - własciciela firmy ogrodzniczej. Pan Robert doradził nam, które sadzonki wybrać, ponadto dołożył kilka gratis. Gdy dojechaliśmy na boisko, czekali już na nas panowie Darek Zielonka i Łukasz Sobański, którzy pomagali w sadzeniu drzewek.
Dzięki udziale w programie i realizacji projektu mamy satysfakcję, że nasze działania pozwoliły upiększyć i poprawić warunki do gry na boisku w Walerianowie.

Marcin Dykcik
Kacper Grobelny
Szymon Supierz