Na początku roku 2013/14 rozpoczęła się nasza przygoda z projektem gimnazjalnym w programie „Młody obywatel”, do którego zgłosił nas nasz wychowawca, p. Rafał Szmyt. Celem projektu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz aktywna działalność młodych ludzi w najbliższym otoczeniu.

Jako uczennice II klasy gimnazjum postanowiłyśmy pomóc naszym młodszym kolegom i koleżankom, zapewniając im ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu po zajęciach w szkole. Nawiązałyśmy współpracę z sołtysem naszej miejscowości, p. Jackiem Gałczyńskim i uzyskałyśmy zgodę na prowadzenie działalności w wiejskiej remizie. Przez cztery kolejne tygodnie na przełomie marca i kwietnia w godzinach popołudniowych spotykałyśmy się z dziećmi w wieku przedszkolnym i klas I-III szkoły podstawowej. Podczas każdego spotkania starałyśmy się zaproponować naszym podopiecznym ciekawe zajęcia edukacyjno-rekreacyjne. Najmłodsi mieszkańcy naszej miejscowości mogli spędzić miło czas i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności oraz sprawność fizyczną. Na zajęciach dzieci układały puzzle, malowały, wycinały, kolorowały i śpiewały. Organizowałyśmy również ćwiczenia ruchowe, podczas których tańczyły, biegały i wykonywały proste ćwiczenia gimnastyczne. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwali zawsze nauczyciele z naszej szkoły (p. Rafał Szmyt, p.Ewelina Wojciechowska, p. Kamilla Lorenz, p. Hanna Szmyt).

Nasze spotkania nie mogłyby się odbywać bez wsparcia sponsorów. Lokalne sklepy (p. Tomasza Przybylaka w Głogininie i p. Marcela Teplika w Zimnowodzie) ufundowały dla dzieci słodycze i napoje. Materiały plastyczne mogłyśmy zakupić dzięki finansom, które uzyskałyśmy od firmy „Lege-opakowania” z Koźmina, sołtysa Głoginina oraz Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie.

Udział w projekcie urozmaicił czas wolny maluchom z naszej miejscowości, nam z kolei dostarczył satysfakcji, że mogłyśmy bezinteresownie wesprzeć lokalną społeczność.Michalina Dolata

Roksana Szczepaniak

Ewelina Szwałek