11 maja dzieci z klasy Ia wysłuchały opowiadania czytanego przez panią Jolantę Przybył, która dba o czystość i porządek w naszej szkole.