2 marca naszym przedszkolakom, bajeczki czytała sekretarz szkoły pani Danuta Sorbicka.

S.M.