Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce na stałe wrósł w cykliczność działań naszej szkoły. Co roku młodzież chętnie zgłębia tajniki wiedzy o regionie wielkopolskim pod okiem Magdaleny Fabisiak. Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

24 kwietnia 2024 roku odbył się etap powiatowy XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, którego głównym organizatorem, po raz pierwszy w historii konkursu, został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy piątej: Lena Chałupniczak, Antoni Staszewski i Maja Wawrzyniak oraz klasy szóstej: Aleksander Dankowski i Marianna Pawlak. Wszyscy zakwalifikowali się do dalszego etapu.

Natomiast 27 maja 2024 roku odbył się etap wojewódzki XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Podobnie jak poprzedni, został on przeprowadzony w formule zdalnej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tytuł laureata otrzymali: Lena Chałupniczak, Antoni Staszewski, Maja Wawrzyniak i Marianna Pawlak.

M.F.