Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas I-VII.