18 kwietnia 2024 roku pedagog szkolny przeprowadził w klasie 7 zajęcia z programu Zachowaj Trzeźwy Umysł - Bliżej siebie - z dala od używek.  Celem zajęć było wzmocnienie motywacji uczniów do dbania o dobre więzi oraz podkreślenie pozytywnych roli bliskich realcji  w życiu człowieka.

 

R.K.Galeria zdjęć: