17.04.2024 r. pedagog szkolny przeprowadził w klasie 4 zajęcia z programu Zachowaj Trzeźwy Umysł "Bliżej siebie- z dala od używek". Celem zajęć było poszerzenie wiedzy  na temat wspierającej roli dobrych relacji, uświadomienie, że podtrzymywanie i pielęgnacja więzi wymaga systematycznego wysiłku  oraz jak ważne jest kształtowanie umiejętności pielęgnowania relacji z  bliskimi.

 

 

R.K.Galeria zdjęć: