11 grudnia 2023 r.  klasa 4 brała udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym pt. "Wyspa szczęścia. Moje szczęście pod lupą" . Celem zajęć było m.in. zdobycie wiedzy na temat roli szczęścia w życiu oraz kszatłtowania umiejętności  rozpoznawania własnych emocji.

R.K.