Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie informuje, że w dniach 01.02.2024 r. - 29.02.2024 r. odbędzie się rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie na rok szkolny 2024/2025. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkolnym lub ze strony internetowej szkoły.  Wypełniony dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku szkoły. W załączniku znajduje się wniosek oraz treść zarządzenia dotycząca harmonogramu rekrutacji.

Barbara Krzekotowska

Dyrektor szkoły