W grudniu odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne , które poprowadziła pani Katarzyna Jankowska - psycholog. Tematyka warsztatów różniła się w poszczególnych klasach. Zajęcia dotyczyły:

- radzenia sobie ze złością i konfliktami (kl. 1)

- empatii (kl.2 i 4)

- przeciwdziałania przemocy (kl. 3)

-  rozwiązywania konfliktów (kl.5 i 7)

- przeciwdziałania inicjacji alkoholowej (k.6).

Warszaty zorganizował pedagog -Róża Kordus, w porozumieniu z wychowawcami klas.

 Galeria zdjęć: