Wniosek do odbioru w sekretariacie w godzinach od 7.00 do 15.00 lub do pobrania w załączniku poniżej.   
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 08.12.2023 r. lub przesłać pod adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp.Załączniki: