27 września uczniowie (świadomie i zgodnie z zasadami demokracji) dokonali wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zimnowodzie.

Do zarządu kandydowali:

Franciszek Gruszka,

Hubert Skrzypczak,

Jagoda Pieniężna,

Antoni Staszewski,

Hubert Syrek,

Bartosz Wawrzyniak,

Antoni Kubiak.

 

W bieżącym roku szkolnym skład zarządu wygląda następująco:

Antoni Staszewski - przewodniczący

Bartosz Wawrzyniak - zastępca przewodniczącego

Antoni Kubiak - sekretarz

Hubert Syrek - skarbnik

Opiekun – pani Magdalena Teodorczyk.

 

Pamiętajcie!

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, dlatego zachęcamy do współpracy i udziału w naszych akcjach wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Zarząd SUGaleria zdjęć: