Już po raz kolejny  uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej wzięli udział w realizacji programu edukacyjnego "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Jest to kampania realizująca założenia profilaktyki uniwersalnej. Tym razem hasło akcji brzmiało "Rosnę zdrowo".

Główne cele kampanii:

  1. EDUKACJA UCZNIÓW w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne.
  2. PROMOWANIE KONSTRUKTYWNYCH POSTAW zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy.
  3. WSPARCIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW, w tym wskazanie środowiska rodzinnego, jako tego, które stanowi najważniejszy czynnik ochronny przed zachowaniami ryzykownymi.
  4. EDUKACJA UCZNIÓW I RODZICÓW w zakresie umiejętnego planowania czasu (równowaga między aktywnością, wypoczynkiem a snem).
  5. WZMACNIANIE wśród uczniów kompetencji społecznych.

Uczniowie klas szkoły podstawowej podczas zajęć z pedagogiem lub wychowawcami poruszali tematy związane ze zdrowym stylem życia. 

R.K.

 Galeria zdjęć: