15 marca 2023 roku odbył się etap szkolny konkursu Trzymaj Formę, w którym wzięli udział chętni uczniowie klas ósmych. Konkurs jest adresowany do uczniów zainteresowanych  zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Krótko przed godziną 12.00 uczniowie zebrali się w sali infomatycznej, gdzie po udostępnieniu loginów oraz haseł, mogli zalogować się i rozwiązać  test on-line. Niestety,  nikomu nie udało się zakwalifikować do etapu powiatowego (test okazał się trudny, o czym  świadczyło chociażby obniżenie progu punktowego ustalonego pierwrotnie), ale warto pochwalić chęć  sprawdzenia swojej wiedzy.  Nad prawidłowym przebiegiem  etapu szkolnego konkursu czuwał pedagog szkolny - Róża Kordus.Galeria zdjęć: