Warto zdawać sobie sprawę, że wpływ na to, kiedy dziecko może samo wychodzić na dwór, ma kilka czynników. Wiele zależy od samego malucha, ale też gotowości rodziców, warunków środowiskowych i przepisów prawnych. Bez względu na nie – moment samodzielnego wyjścia dziecka z domu w końcu nadejdzie. A rolą opiekunów jest odpowiednie przygotowanie swojej pociechy i zadbanie o jej bezpieczeństwo.

Od ilu lat dziecko może wychodzić samo – przepisy prawne

W Polsce nie ma przepisów prawnych, które wprost określają, od kiedy dziecko może samo wychodzić na miasto. Jednak istnieją zapisy regulujące dopuszczenie osób małoletnich do poruszania się po drodze, a także nakładające na opiekunów prawnych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa.

W pierwszym przypadku mowa o ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 43 ust. 1 głosi, że „dziecko do ukończenia 7. roku życia może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat”. Warto zaznaczyć, że przepis ten nie obowiązuje w dwóch przypadkach:

  • w strefie zamieszkania,

  • na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Natomiast w Kodeksie Wykroczeń istnieje zapis, który mówi o tym, że podlega karze grzywny lub nagany osoba, która „mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka”. W tym przypadku jednak ciężko jest jednoznacznie określić, czy przebywanie dziecka na placu zabaw faktycznie stanowi zagrożenie.

Kiedy wypuścić dziecko samo na dwór?

Jeżeli dziecko wychodzi samodzielnie na zewnątrz i porusza się przy tym po drodze, powinno mieć ukończone 7 lat (zgodnie z przepisami). Nie dotyczy to wychodzenia na podwórko lub plac zabaw na osiedlu. Ma to również zastosowanie w przypadku wracania ze szkoły – młodsze dziecko musi zostać odebrane przez inną osobę.

Jednak ważne są nie tylko przepisy, ale też gotowość dziecka. Ostateczną decyzję o tym, kiedy wypuścić pociechę samą na dwór, podejmuje rodzic. To mama lub tata najlepiej wiedzą, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby samodzielnie poradzić sobie w niektórych sytuacjach oraz zrozumieć podstawowe zasady bezpieczeństwa. Znają również otoczenie i obecne w nim zagrożenia (np. duża liczba przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, sąsiedztwo ruchliwej ulicy). 

Jak przygotować dziecko do samodzielnego wychodzenia na dwór?

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie, gdy wychodzi ono samo na dwór. Dlatego porozmawiaj ze swoją pociechą. Wytłumacz, jakie sytuacje mogą się przydarzyć i jaki jest właściwy sposób reagowania. Naucz dziecko zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Ustal również granicę, jak bardzo maluch może oddalić się od domu (np. może przebywać tylko w obrębie podwórka pod blokiem).

Część rodziców wyposaża swoje dziecko w zegarek z lokalizatorem lub telefon komórkowy. Nie musisz tego robić. Warto jednak, aby maluch miał przy sobie karteczkę z Twoim numerem telefonu.

źródło: https://www.nn.pl/blog/posts/2022/kiedy-dziecko-moze-chodzic-samo-po-miescie.html

Zamieściła R. Kordus