8 kwietnia przedstawiciele grupy realizującej projekt “Bombowa Łąka Kwietna” Dominika, Bartosz i Eryk wraz z opiekunką Panią Magdaleną Teodorczyk dostarczyli bomby kwietne instytucjom działającym na terenie gminy Borek Wlkp. Była to okazja, aby uczniowie przedstawili założenia i cele projektu szerszemu gronu odbiorców, a co za tym idzie nabyli nowych kompetencji komunikacyjnych. Dodatkowo dzięki spotkaniu z Panem Henrykiem Ordanikiem, prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego “Borek”, poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą lokalnego środowiska, jego problemów oraz sposobów i metod, jakie stosuje Stowarzyszenie do ich rozwiązywania.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i chęć wspólnej realizacji założeń projektu: Urzędowi Miejskiemu w Borku Wlkp., a w szczególności Panu Burmistrzowi Markowi Rożkowi za udostępnienie środka transportu, dzięki któremu mogliśmy dostarczyć bomby tak szerokiemu gronu odbiorców; Panu Henrykowi Ordanikowi prezesowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego “Borek”; Zakładowi Aktywności Zawodowej w Leonowie; Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borku Wlkp.; Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.; Spółdzielni Socjalnej “Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp.; Przedszkolu Samorządowemu “Pod Dębem” w Karolewie; Żłobkowi Publicznemu w Karolowie; Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Borku Wlkp.; Boreckim Zakładom Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo. o.; Domowi Pomocy Społecznej w Zimnowodzie; Miejsko - Gminnemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borku Wlkp.; przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich. 

“Bombowa Łąka Kwietna” to autorski projekt przygotowany przez nauczycielkę biologii i przyrody Magdalenę Teodorczyk, którego realizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu grantowi finansowemu  w ramach V edycji programu Edukacja Inspiracja prowadzonemu przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

Fotorelacja: https://szkola-zimnowoda.pl/news/w-1858/bomby-kwietne-dostarczone

M.T.