Jak wspierać dziecko w dokonywaniu zdrowych wyborów?

Jak dawać przykład zdrowego stylu życia?

Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w załączonych ulotkach.

 

Zamieściła: R. Kordus

 Załączniki: