W  drugim  półroczu roku szkolnego 2021-2022  w naszej szkole realizowano projekt edukacyjny Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało "Nie czas na nudę".

Cele główne projektu:

  1. Budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.
  2. Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
  3. Nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia.
  4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).
  5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Uczniowie klas szkoły podstawowej podczas zajęć z pedagogiem lub wychowawcami poruszali tematy związane zagospodarowaniem wolnego czasu, promocją aktywnego trybu życia. Wykonywali zadania zamieszczone w materiałach  zakupionych  przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.

 

R.K.

 Galeria zdjęć: