Poniższy plik pdf zawiera magazyn Narodowego Funduszu Zdrowia poświącony tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Znaleźć w nim można odpowiedź na pytania: 

Jak wspierać dziecko od pierwszych chwil? Na jaką pomoc można liczyć w systemie opieki zdrowotnej?

 Zachęcam do zapoznania się z lekturą. 

 

R.KordusZałączniki: