W poniedziałek (18.10.2021) do naszej szkoły przyjechała p. Anna Klimek - pedagog, aby w klasie 1 oraz "zerówce" poprowadzić warsztaty profilaktyczne  w ramach realizacji programu "Cukierki".

Program ten ma na celu: 

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Koordynatorem realizacji programu był pedagog szkolny - Róża Kordus.

 Galeria zdjęć: