W załączniku zmieniony harmonogram dowożenia uczniów i dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022.Załączniki: