Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

1 września 2021 r. odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zajęcia będą realizowane  w formie nauczania stacjonarnego, w szczególnych warunkach organizacyjnych zgodnych z wytycznymi i zaleceniami MEiN, MZ i GIS oraz Dyrektora Szkoły.

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego, w dniu 1 września 2021 r. w ramach inauguracji roku szkolnego odbędą się wyłącznie spotkania uczniów  z wychowawcami.

Proszę, aby Rodzice lub Opiekunowie towarzyszący Dzieciom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego pozostali poza budynkiem szkoły.

Wyjątek stanowią rodzice opiekunowie dzieci przedszkolnych z grupy 3-4-latki  i uczniów klasy pierwszej, którzy ze względów organizacyjnych mogą wejść do budynku szkoły.

Rodzice/Opiekunowie prawni wchodząc na teren szkoły zachowują następujące zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- opiekunowie  powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Uczniów proszę o zachowanie bezpiecznego dystansu, unikanie gromadzenia się na terenie szkoły oraz obowiązkową dezynfekcję rąk. Uczeń wchodząc do budynku szkoły zasłania usta i nos maseczką, którą zdejmuje dopiero po wejściu do sali lekcyjnej.

Mam nadzieję, że obecna wyjątkowo trudna sytuacja będzie dla nas wyzwaniem, któremu wspólnie postaramy się sprostać

Życzę pomyślności w nowym roku szkolnym.

   Barbara Krzekotowska

Dyrektor szkoły

 

W dniu 01.09.2021 r. przedszkole funkcjonuje od godz. 8.15 do godz. 13.15. W tym dniu odwozy dzieci przedszkolnych oraz wyżywienie we własnym zakresie. Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń będzie dostarczać posiłki dla dzieci od 02.09.2021 r.