Kodeks rodzinny i opiekuńczy informuje: Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (Art. 91. § 2.). Nie istnieją więc żadne ustalenia prawne, które zabraniałyby nakładania na dzieci obowiązków domowych. Rodzice nie wiedzą jednak, kiedy powinni zacząć wymagać od pociech pomocy i jaki miałby być zakres obowiązków dzieci w domu. Nie chcą też być posądzeni o wykorzystywanie najmłodszych, zabieranie im młodości, bo przecież dziecko powinno się bawić, śmiać, korzystać z beztroski. Dlatego w większości domów od młodych ludzi oczekuje się jedynie właściwego zachowania oraz uczenia się.

Obowiązki a możliwości dziecka
Wdrażanie najmłodszych do prac domowych powinno się zaczynać od proszenia o pomoc podczas wykonywania prostych czynności. Dziecko może wkładać bieliznę do pralki, rozwieszać ją na suszarce, a nawet składać. Oczywiście pewne czynności będą wykonywane niezgrabnie, ale przecież młody człowiek musi w jakiś sposób zdobyć wprawę i posiąść niezbędne umiejętności. Należy więc wykazać się cierpliwością i motywować do pracy, chwaląc każde osiągnięcie. Nie wolno jednak narzucać pociesze sposobu, w jaki trzeba coś robić. Dziecko musi nauczyć się wykonywania codziennych czynności metodą prób i błędów. Należy jednak pamiętać o dostosowaniu ilości obowiązków dziecka w domu oraz stopnia powierzanej odpowiedzialności do wieku. Młody człowiek nie może być przeciążony pracą, musi mieć czas na zabawę i naukę. Ważne jest też nagradzania za sumienne wykonywanie obowiązków i nie chodzi tu o finansową gratyfikację, bo przecież wykonywanie domowych obowiązków nie jest pracą zarobkową, ale raczej o przyznanie jakiegoś przywileju. Może to być pozwolenie na dłuższą zabawę z kolegami albo zorganizowanie ciekawego popołudnia w gronie rodzinnym.

Potrzeba obowiązków
Dzieci powinny być wdrażane do codziennych obowiązków już od najmłodszych lat. Właściwie im wcześniej tym lepiej. Już dwulatki mogą wykonywać w domu proste czynności. Do podstawowych obowiązków dzieci w domu należy sprzątanie zabawek i utrzymywanie porządku w swoim pokoju, ścielenie łóżka. Nakładanie na dzieci obowiązków jest uczeniem odpowiedzialności za dom oraz sumienności. Już najmłodsi członkowie rodziny powinni mieć świadomość, że ład i harmonia w domu jest wynikiem pracy wszystkich mieszkańców. Dlatego warto tłumaczyć po co robione są zakupy, dlaczego trzeba sprzątać oraz jak powstają posiłki. Wiedza o tym, że wszystko wymaga wysiłku i zaangażowania uczy szacunku do pracy drugiej osoby. Dziecko, czując potrzebę pomocy, na pewno chętnie włączy się w rytuał codziennych czynności. Warto również uświadamiać dzieciom, że zaniedbanie obowiązków zawsze będzie miało przykre konsekwencje nie tylko dla niego, ale również dla innych domowników. Takie podejście podnosi rangę pracy najmłodszych, pokazuje, że jest ona ważna i potrzebna.

http://www.dobra-rada.pl/obowiazki-dzieci-w-domu-porady-dla-rodzicow_1026