W roku 2020 przystąpiliśmy do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranicą.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudzono pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczyniono się do kształtowania u dzieci wartości moralnych oraz postawy otwartości na świat i innych ludzi.

W ramach Projektu prowadziliśmy wolontariat, dzięki czemu braliśmy udział w kilku akcjach charytatywnych: WOŚP - zbiórka pieniężna, Mikołaje 2020 - pomoc świąteczna i #goMARCEL# - kartka dla Marcelka.

A.G., E.W., M.L.Galeria zdjęć: