W załącznikach znajdują się ćwiczenia dla dzieci usprawniających poszczególne głoski. Przed ich wykonaniem warto zrobić kilka ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych (wklejone  na początku zeszytu do zajęć logopedycznych).

Nie ma potrzeby drukowania poniższych kart pracy.Załączniki: