Informuję, że od 22 marca  2021 r. edukacja w szkołach  podstawowych dla uczniów kl. I-VIII będzie realizowana w trybie zdalnym.  Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji w aplikacji Google Classroom.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do 11 kwietnia 2021 r.  Przedszkola  będą funkcjonowały bez zmian.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach.

Barbara Krzekotowska
Dyrektor szkoły