W roku szkolnym 2019/20 braliśmy udział w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Projekt ten realizowany był przez ODN w Poznaniu  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego celem głównym było podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Dzięki udziałowi w Projekcie nasza szkoła została wyposażona w nową sieć WI-FI, otrzymaliśmy laptopy oraz zestawy do nauki programowania dla uczniów: ScottieGo, LegoWeDo, BeCreo. Ponad to szkoleniem zostali objęci: szkolny specjalista IT (Barbara Krzekotowska) i nauczyciel prowadzący zajęcia (Rafał Szmyt). Do kontaktów pomiędzy uczniami, nauczycielem i opiekunem z ODN w Poznaniu przeznaczona była Platforma Edukacyjna.

W naszej szkole zdecydowaliśmy się na realizację projektu edukacyjnego „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”.  Wspólnie z uczniami wybraliśmy temat projektu „Programujemy i uczymy programować innych”.  Pracowaliśmy w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 64 godzin lekcyjnych.

18 uczniów z klas V-VIII uczyła się głównie programowania z wykorzystaniem bardzo atrakcyjnych narzędzi (ScottieGo, LegoWeDo, BeCreo). Nabywając umiejętności układania i uruchamiania programów, przygotowywaliśmy jednocześnie zajęcia z programowania dla uczniów klas I-III, co było tematem naszego projektu. Niestety sytuacja związana z nauczaniem zdalnym pokrzyżowała plany i zajęcia dla klas młodszych będę realizowane jesienią.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i realizowali założenia projektu. Atrakcyjne zestawy do programowania pomagały w kreatywnym działaniu i poszukiwaniu ciekawych rozwiązań.

                                                                                                                                   Rafał Szmyt         Galeria zdjęć: