12 i 15 lutego, w naszej szkole królował kolor czerwony. Uczniowie mogli przesłać sobie kartki walentynkowe. Dzieci z klas 1 - 3 wykonały laurki i wrzuciły je do szkolnej skrzynki. Uczniowie klas 4-8 wysyłali okolicznościowe kartki za pomocą aplikacji Tellonym. Wszystkie życze­nia tra­fiły do adre­sa­tów. Każdy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kał na swój list. Uczniowie, jak co roku, spisali się na medal przebierając się na czerwono i dekorując swoje wirtualne klasy.

Mnó­stwo miłych słów i pozy­tywny prze­kaz wpra­wił spo­łecz­ność uczniow­ską w dosko­nały nastój. 

M. F.Galeria zdjęć: