1) Na terenie powiatu gostyńskiego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która jest placówką publiczną , a jej zadaniem jest:

a) Diagnoza:

-psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, osobowości),

-pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości i umiejętności szkolnych),

-logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy).

b) Wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do odpowiednich form kształcenia.

c) Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo.

d) Terapie:

- psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna),

- pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla rodziców),

- logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy).

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wrocławska 8

63- 800 Gostyń

Poniedziałek-Czwartek  od godz. 8:00 do godz. 19:00

Piątek od godz. 8:00 do 15:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

tel.      (065) 572 31 77 

tel./fax (065) 572 06 97 

e-mail:poradnia@poradniapp.gostyn.pl

Internet:www.poradniapp.gostyn.pl

 

2) Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla osób w kryzysie, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc":

 • tel. 723-223-343 w poniedziałki, środy, w piątki w godz. 14.00 - 20.00,
 • tel. 691-750-794 we wtorki  w godz. 14.00 - 20.00,
 • tel. 516-140-928 w czwartki w godz. 14.00 - 20.00, 
 • tel. 691-750-794 w soboty w godz. 08.00 - 20.00,
 • tel. 516-140-928 w niedziele w godz. 08.00 - 20.00.

Więcej informacji

https://rops.poznan.pl/ruszyla-bezplatna-wielkopolska-infolinia-wsparcia/

 

3) Pomarańczowa Linia- to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką.Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00   tel. 801 14 00 68  ( więcej na   www.pomaranczowalinia.pl)

4) Kryzysowy telefon zaufania 116 123 ( czynny codziennie od godz. 14:00 do godz. 22:00. ) Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

5)  Telefony Zaufania

Narkomania 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22

6) Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, czynny 24h, 7 dni w tygodniu.

7) Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci   800 100 100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

8) Dyzurnet.pl, tel 801 615 005

Można tu zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie.

9)  Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

10)  Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli  800 080 222. Pod bezpłatny numer telefonu może zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. W ramach działań infolinii pracownicy  świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

11) Antydepresyjny telefon zaufania  22 654 40 41

12) Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12.Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 16.15 lub w dni wolne od pracy, może przedstawić swój problem na automatycznej sekretarce i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni kolejnego roboczego dnia.

 

13) Poradnia on-line "Zawsze jest jakieś wyjście"

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Korzystać z poradni on-line mogą w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • placówki doskonalenia nauczycieli,

 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,

 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,

 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,

 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „Zarejestruj się” należy wybrać odpowiednią opcję, a następnie założyć profil, podając swoje dane.

 

 

Opracowała: R.Kordus