JAK POPRAWIĆ KONTAKT Z DZIECKIEM...

Bywa, że mimo wielu wysiłków włożonych w wychowanie dziecka nasz kontakt z nim  w okresie dorastania nie jest najlepszy. Czy można coś naprawić? Na pewno można nad tym pracować, ale nie jest to łatwe. Utracone zaufanie, brak wiary, złość to sprawy, które - gdy narastały latami - mogą być trudne do zmiany, ale są możliwe i należy próbować.

 

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany, to powiedz o tym dziecku. Porozmawiaj z nim o tym, co i jak chcesz zmienić. Wyjaśnij mu dlaczego i poproś o współpracę. Dziecko musi widzieć, że zależy ci na poprawieniu kontaktu. Jeśli dotychczasowe próby porozumienia się z dzieckiem nie powiodły się, należy podjąć nowe działania. Nie warto rezygnować z bliskości. Oboje tego potrzebujecie.

1.Jeżeli jakieś zachowanie twojego dziecka jest dla ciebie nie do przyjęcia, spróbuj to zmienić. Powiedz mu:

 • o jakie konkretnie zachowanie ci chodzi,

 • jakie uczucia przeżywasz, gdy ono zachowuje się w ten nieakceptowany przez ciebie sposób,

 •  dlaczego to zachowanie jest twoim zdaniem niewłaściwe,

 •  jakie konsekwencje dla ciebie lub innych ma to jego zachowanie,

 •  jakiej zmiany oczekujesz.

2. Jeśli chcesz przeprowadzić z dzieckiem poważną rozmowę po to, by wprowadzić

zmiany w waszej rodzinie, to:

 •  znajdź na nią jakiś spokojny moment,

 • zajmuj się tylko tą konkretną sprawą,

 • mów o tym, co w związku z konkretnym zdarzeniem czujesz,

 •  słuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia,

 •  zadbaj o to, by każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia i wyrazić własną opinię,

 •  zakładaj możliwość zmiany swojego zdania,

 •  bądź gotowy do kompromisów,

 •  koncentruj się na rozwiązaniu problemu, a nie na tym kto wygra.